Pam na allaf ddod o hyd i'm cyn-bapurau arholiad?

Answer

Nid oedd yr arholiadau a gynhaliwyd yn 2019/20, 2020/21 & 2021/22 trwy Swyddfa Arholiadau’r Brifysgol felly ni all y Llyfrgell ddarparu'r rhain. Siaradwch â'ch darlithydd am wybodaeth adolygu bellach. 

Am bapurau eraill sydd yn eisiau, cysylltwch â Chymorth Llyfrgell. Ni all y Llyfrgell ddarparu papurau i bob arholiad blaenorol ond gall staff wirio argaeledd ar eich rhan. Fodd bynnag, mae hefyd yn bwysig siarad â'ch darlithydd os ydych chi'n teimlo bod angen cyngor adolygu arnoch chi, a pheidio â dibynnu'n llwyr ar gyn-bapurau. 

Am gymorth pellach gydag adolygu arholiadau cysylltwch â'r Sgiliau Astudio PDC .

  • Last Updated Mar 28, 2023
  • Views 23
  • Answered By Lou Wallace

FAQ Actions

Was this helpful? 0 0

Contact Us

Defnyddiwch ein sgwrsio 24/7 i gael help gyda gwasanaethau ac adnoddau llyfrgell.  Dydd Llun i ddydd Gwener 08:30 - 16:30 (ac eithrio gwyliau banc) cewch eich ateb gan staff llyfrgell PDC.  Y tu allan i'r oriau hyn bydd Llyfrgellydd o Brifysgol arall (fel arfer yn yr Unol Daleithiau) ar-lein i sgwrsio.

Y tu allan i oriau staffio PDC, cyfeirir eich sgwrs ymlaen i'w hateb yn Gymraeg y diwrnod gwaith nesaf ar ôl 09:00.