Pam na allaf agor cyn-bapurau arholiad?

Answer

Dylai pawb sydd â manylion mewngofnodi PDC gael mynediad i gyn-bapurau arholiad.  Os na allwch agor papur efallai eich bod yn defnyddio hen fanylion mewngofnodi sydd yn y cof dros dro (cache). Gellir clirio'r rhain o fewn eich porwr rhyngrwyd neu efallai y bydd angen i chi agor sesiwn bori inPrivate/incognito a gludo eich dolen i mewn i'r porwr.

  • Last Updated Mar 28, 2023
  • Views 17
  • Answered By Rachael Johnson

FAQ Actions

Was this helpful? 0 0

Contact Us

Defnyddiwch ein sgwrsio 24/7 i gael help gyda gwasanaethau ac adnoddau llyfrgell.  Dydd Llun i ddydd Gwener 08:30 - 16:30 (ac eithrio gwyliau banc) cewch eich ateb gan staff llyfrgell PDC.  Y tu allan i'r oriau hyn bydd Llyfrgellydd o Brifysgol arall (fel arfer yn yr Unol Daleithiau) ar-lein i sgwrsio.

Y tu allan i oriau staffio PDC, cyfeirir eich sgwrs ymlaen i'w hateb yn Gymraeg y diwrnod gwaith nesaf ar ôl 09:00.