Alla i ofyn am lyfrau ac erthyglau mewn cyfnodolion rhwng 23 Rhagfyr 2022 a 2 Ionawr 2023?

Gan fod y brifysgol ar gau yn ystod y cyfnod hwn, nid yw'n bosib gofyn am lyfrau nac erthyglau cyfnodolion . Bydd y gwasanaeth ymgeisio yn cychwyn eto ddydd Mawrth 3 Ionawr 2023


Answer

Gan fod y brifysgol ar gau yn ystod y cyfnod hwn, nid yw'n bosib gofyn am lyfrau nac erthyglau cyfnodolion . Bydd y gwasanaeth ymgeisio yn cychwyn eto ddydd Mawrth 3 Ionawr 2023

  • Last Updated Jul 26, 2023
  • Views 4
  • Answered By Bernadette Ryan

FAQ Actions

Was this helpful? 0 0

Contact Us

Defnyddiwch ein sgwrsio 24/7 i gael help gyda gwasanaethau ac adnoddau llyfrgell.  Dydd Llun i ddydd Gwener 08:30 - 16:30 (ac eithrio gwyliau banc) cewch eich ateb gan staff llyfrgell PDC.  Y tu allan i'r oriau hyn bydd Llyfrgellydd o Brifysgol arall (fel arfer yn yr Unol Daleithiau) ar-lein i sgwrsio.

Y tu allan i oriau staffio PDC, cyfeirir eich sgwrs ymlaen i'w hateb yn Gymraeg y diwrnod gwaith nesaf ar ôl 09:00.